Dienstverleningsdocument

Vanaf 1986 zijn we actief op het gebied van hypotheken en verzekeringen, financieel advies.

U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening (aankoop van een woning).
Als Erkend Hypotheekadviseur kunnen wij u hierbij ondersteuning verlenen.

Dit document geeft u inzicht in de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft.

A. We hebben een oriënterend gesprek waarin u aangeeft wat uw wensen zijn en wij u uitleggen hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

B. Inventariseren:
Wij maken met u samen een inventarisatie van uw financiële situatie (lees eventueel ook partner).
1. Op dit moment. Dit zijn uw huidige inkomsten bronnen en vermogensbestanddelen;
2. Bij uw overlijden;
3. Op pensioendatum;
4. Informeren naar uw situatie bij arbeidsongeschiktheid;
5. Daarnaast vragen wij u inzage in uw bestedingspatroon (o.a. uw huidige woonlasten).

C. Analyseren:
Aan de hand van deze inventarisatie overleggen/analyseren wij met u wat uw mogelijke hypothecaire last kan/mag zijn in de verschillende bij B genoemde situaties.

D. Informeren:
1. Wij informeren u over de mogelijke vormen van hypotheken
2. De procedure die u bij de aankoop van een woning te wachten staat en welke personen en documenten daarbij van belang zijn.

E. Advies:
Aan de hand van bovenstaande komt hier bijna als bijna vanzelfsprekend een advies uit wat u samen met ons heeft gekozen. Hierin zit de –hypotheekvorm- rentevaste periode- duur van de aflossing, en eventueel aanvullende verzekeringen.

Wat kunt u nog meer verwachten:
In overleg met u kunnen we ook samen woningen bekijken,onderhandelen, makelaar en notaris uitzoeken en bemiddelen bij het tot stand komen van de hypotheek.

Nazorg:
Indien u dat wenst kunnen wij , nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten , u blijven ondersteunen. U kunt dan met uw vragen over de hypothecaire geldlening bij ons terecht.
Uiteindelijk kan uw situatie wijzigen waardoor het gewenst is om uw hypotheek aan te passen.

F. Ons uurtarief is € 85,-

In een aantal situaties kan het voorkomen dat de offerte via een service provider tot stand komt. Zij zullen kosten in rekening brengen die aan u zullen worden doorberekend.
U zult hierover van te voren worden geïnformeerd.

In het eerste gesprek zullen we afspreken op welke wijze u geadviseerd wenst te worden en op welke wijze onze beloning verrekend zal worden.

Om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen zijn wij lid van toezichthoudende organisaties en hebben aansprakelijkheidsverzekeringen.

Algemene Informatie:

Adviesbureau Vincent van Herkhuizen :

Wij zijn bij de:
1. Kamer van Koophandel in geschreven onder nummer: 1002 9318;
2. Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs aangesloten onder nummer: 16292;
3. Ingeschreven bij de AFM.( Stichting Autoriteit Financiële Markten) onder nummer: 1200.4942;
Dit is de toezicht houdende organisatie op onze beroepsgroep
4. Klachten Instituut Financiële Dienstverlening aangesloten onder nummer: 300.002 348

Mocht u een klacht hebben omtrent een verzekeraar of ons kantoor dan zullen wij u daarin als volgt begeleiden:
A. Wij inventariseren samen met u de klacht en leggen deze vast;
B. Wij bespreken samen met u de te volgen procedure;
C. Wij treden inoverleg met de organisatie waarover u een klacht heeft en streven naar een voor u geaccepteerde oplossing;
D. Mocht u zich in deze niet voldoende gehoord voelen dan kunt u zich richten tot
Kifid (www.kifid.nl)
Postbus 93 257
2509 AG Den Haag.

Daarnaast hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en
aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven.